Informacje ogólneProgram i zgłoszenie
Analiza ekonomiczno – finansowa firmy
Termin: 2 - 4 grudnia 2020 r.
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel: Saol
Koszt: 2050 PLN + VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje

Program:
Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
1. Sprawozdanie finansowe
1.1. Elementy sprawozdania finansowego
1.2. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
1.3. Metody stosowane w rachunkowości
1.4. Zasady stosowane w rachunkowości
1.5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
2. Ogólna ocena sprawozdań finansowych
2.1. Ogólna analiza bilansu
2.2. Ogólna analiza rachunku zysków i strat
2.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)
3. Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia
3.1. Zasady interpretacji wskaźników
3.2. Źródła informacji gospodarczej umożliwiające tworzenie bazy danych
do porównań wskaźników
3.3. Analiza struktury bilansu
3.4. Analiza rentowności
3.5. Analiza płynności
3.6. Analiza efektywności (obrotowości, sprawności)
3.7. Analiza poziomu zadłużenia
4. Dźwignia operacyjna i finansowa
4.1. Model progu rentowności jako ilustracja mechanizmu dźwigni operacyjnej
4.2. Dźwignia operacyjna jako narzędzie badania wpływu struktury kosztów
na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
4.3. Dźwignia finansowa jako narzędzie badania wpływu zadłużenia na wrażliwość
przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
4.4. Dźwignia całkowita
5. Analiza metodą Du Ponta
5.1. Maksymalizacja wskaźnika ROE jako wyraz głównego celu
działania przedsiębiorstwa
5.2. Czynniki wpływające na poziom wskaźnika ROE
6. Analiza wskaźników przepływów pieniężnych
7. Analiza wskaźników rynku kapitałowego
7.1. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej
7.2. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego
8. Inne metody oceny przedsiębiorstwa
8.1. Analiza dyskryminacyjna (modele jednowskaźnikowe)
8.2. Rating
8.3. Mapa ryzyka gospodarczego
8.4. Inne metody wykorzystywane do oceny przedsiębiorstwa
9. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne