Informacje ogólne Program i zgłoszenie
BILANS ROCZNY ORAZ ZMIANY W PODATKACH W 2019/2020 ROKU.
Termin: 9 - 11 grudnia 2019 r.
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel: Saol

Koszt: 1950 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacjeZmiany VAT 2019/2020 - program
I. Bilans roczny
1.Składniki sprawozdania finansowego w zależności od wielkości podmiotu gospodarczego,
2.Spójność zasad (polityki) rachunkowości ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym,
3.Inwentaryzacja aktywów i pasywów z uwzględnieniem zmian w tym zakresie,
4.Wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy, możliwość zastosowania
uproszczeń w zależności od wielkośc podmiotu gospodarczego,
5.Prezentacja poszczególnych pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat
dla jednostek mikro, małych i pozostałych,
6.Utrata wartości składników majątkowych,
7.Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym,
8.Zapewnienie kompletności przychodów i kosztów przy sporządzeniu
sprawozdania finansowego,
9.Informacja dodatkowa z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie
o rachunkowości,
10.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
11.Udostępnienie , złożenie i ogłoszenie rocznych sprawozdań finansowych,
12.Zdarzenia po dacie bilansu i ich wpływ na sprawozdanie finansowe,
13.Zapewnienie porównywalności danych w sprawozdaniu finansowym,
14.Sprawozdanie z działalności w świetle wprowadzonych zmian,
15.Rachunek przepływów pieniężnych – jego spójność z księgami rachunkowymii
sprawozdaniem finansowym

II. VAT w 2019/2020 roku.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r.
Zmiany od 1 listopada 2019 r.
1.Likwidacja obrotnego obciążenia w obrocie krajowym (przepisy przejściowe)
2.Przymusowa podzielona płatność na niektóre dostawy – obowiązki i sankcje
3.Nowa matryca stawek podatkowych (ma być stosowana od 1 kwietnia 2019 r.)
i wiążąca informacja stawkowa
Zmiany od 1 stycznia 2020 r.
1.Zapłata pow. 15 tys. zł kontrahentowi (podatnikowi VA czynnemu) na inne
konto nich ujęte w Centralny Rejestrze Podatników VAT może nie stanowić
KUP i grozić odpowiedzialnością za niezapłacony przez sprzedawcę VAT –
ak uniknąć tych sankcji
2.Zapłata z pominięciem przymusowej podzielonej płatności wyklucza wydatki
z KUP
3.Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów dla podatników – sankcje dla
sprzedawcy i nabywcy
4.Nowe dokumenty potwierdzające prawo do stawki 0% dla WDT –
zmiana rozporządzenia wykonawczego UE
5.Nowe zasady dla dostaw i nabyć do magazynu konsygnacyjnego (WDTWNT)
6.Zmiany w zakresie miejsca opodatkowania dostaw łańcuchowych
7.przedłużony termin obowiązywania ograniczeń w odliczeniu VAT
od pojazdów samochodowych
Zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
1.Nowa struktura JPK_VDEK łącząca JPK_VAT i deklarację VAT-7
2.Kara porządkowa 500 zł za błędy w ewidencji VAT podatnika czynnego
3.Nowy sposób ujmowania faktur do paragonów w JPK_VAT
4.Zacznie być stosowana nowa matryca stawek podatkowych
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne