Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Powszechny czas pracy i czas pracy kierowców
Termin:29 kwietnia - 1 maja
Miejsce:Krynica Zdrój
Hotel: Saol
Koszt: 1850 PLN + 23% VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje

I. Powszechny czas pracy
1. Zagadnienia podstawowe
- pojęcie czasu pracy
- definicje doby i tygodnia pracowniczego
- obliczanie wymiaru czasu pracy
2. Okresy odpoczynku
- ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego,
- skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego i tygodniowego,
3. Systemy i rozkłady czasu pracy
4. Ruchomy czas pracy
5. Ewidencja czasu pracy
5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
6. Praca w niedzielę i święta

II. Czas pracy kierowców
1.Podstawy prawne
2.Normy
- czasu pracy,
- prowadzenia pojazdu,
- odpoczynku,
- przerw w prowadzeniu.
3.Odstępstwa od stosowania norm
4.Pojęcie doby pracowniczej i tygodnia dla kierowcy.
5.Systemy czasu pracy kierowców
6.Rozkłady i harmonogramy czasu pracy.
7.Ruchomy czas pracy.
8.Pojęcie dyżuru w czasie pracy kierowcy.
9.Praca w godzinach nadliczbowych kierowców
10.Praca w niedziele i święta i jej rekompensata.
11.Praca w porze nocnej. Zakazy i ograniczenia.
12.Czas pracy kierowców wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
13.Zasady potwierdzania przez kierowcę obecności w pracy.
14.Zadania pracodawcy i kierowników komórek organizacyjnych w zakresie planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy.
15.Podróż służbowa kierowcy
- Zasady uznawania pracy kierowcy za podróż służbową
16.Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, co zawiera, forma sporządzania.
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne