Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Analiza ekonomiczno - finansowa firmy
Termin: 12-14 grudnia
Miejsce:Zakopane

Hotel: DW "Hyrny" ( basen, kawiarnia, 5 minut od Krupówek )
Koszt: Koszt: 1850 PLN + 23% VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje
- przyjazd na szkolenie dzień wcześniej
1. Cel przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
2. Wpływ metod i zasad rachunkowości na sprawozdania finansowe
2.1. Najważniejsze metody i zasady rachunkowości
2.2. Elementy sprawozdania finansowego
2.3. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
3. Ogólna analiza sprawozdań finansowych
3.1. Ogólna analiza bilansu
3.2. Ogólna analiza rachunku zysków i strat
3.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)
4. Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia
4.1. Zasady interpretacji wskaźników
4.2. Źródła informacji umożliwiające tworzenie bazy danych do porównań wskaźników
4.3. Analiza struktury bilansu
4.4. Analiza rentowności
4.5. Analiza płynności
4.6. Analiza efektywności (obrotowości, sprawności)
4.7. Analiza poziomu zadłużenia
5. Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej
5.1. Model progu rentowności jako ilustracja mechanizmu dźwigni operacyjnej
5.2. Mechanizm dźwigni finansowej
6. Analiza metodą Du Ponta
7. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej
8. Analiza z wykorzystaniem wskaźników przepływów pieniężnych
9. Analiza z wykorzystaniem wskaźników rynku kapitałowego
10. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki
11. Inne metody oceny wiarygodności kontrahenta
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne