Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Środki trwałe w spółkach prawa handlowego i Jednostkach Finansów Publicznych
Termin: 29 - 31 maja
Miejsce: Zakopane - Pensjonat "Sośnica" ( basen, kawiarnia, 5 minut od Krupówek
Koszt: 1850 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje
Środki trwałe w 2019 roku
1. Nowe definicje w zakresie środków trwałych,
2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały:
- specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za
środek trwały,
- postać środka trwałego,
- okres ekonomicznej użyteczności,
- kompletność i zdatność do użytkowania,
- przeznaczenie na własne potrzeby jednostki,
- wartość istotna (dolna granica wartości) środka trwałego.
3. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych:
- ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
- szczególne kryteria tworzenia obiektów sieciowych środków trwałych,
4. Wartość początkowa środka trwałego,
5. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej
środka trwałego,
6. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej
środka trwałego,
7. Koszty i przychody finansowania wewnętrznego,
8. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego (ulepszenia,
nakłady na bieżącą eksploatację),
9. Amortyzacja środka trwałego (metody, stawki, sezonowość odpisy amortyzacyjne
zbiorcze),
10. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, likwidacja, odłączenie,
przekwalifikowanie, wymiana),
11. Dokumentacja obrotu w zakresie środków trwałych,
12. Specyfikacja inwentaryzacji,
13. Prezentacja i ujawnienie informacji na temat środków trwałych.
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne