Informacje ogólneProgram i zgłoszenie
Zmiany VAT w 2020 roku
Termin: 24 - 26 czerwca 2020 r
Miejsce: Władysławowo
Hotel: Kliper

Koszt: 2050 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
1. Ulga na złe długi – skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności od 1 stycznia 2019 r.
2. Zmiany w zakresie zwrotu VAT
3. Zmiany zasad opodatkowania bonów towarów
- bony jednego przeznaczenia podlegają opodatkowaniu VAT
- bony różnego przeznaczenia nadal nie podlegają VAT

Zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2019 r.
4. Zmiany w zakresie rejestracji VAT

Zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2019 r.
5. Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych
- definicja ustrukturowanej faktury elektronicznej w zamówieniach publicznych
- kiedy zamawiający ma obowiązek przyjąć ustrukturyzowaną fakturę, a kiedy ma
prawo zastrzec, iż jej nie przyjmuje
- czy istnieje obowiązek jej wystawienia
- jak założyć konto na platformie elektronicznego fakturowania
- dane jakie musi zawierać ustrukturowana faktura
- jak „technicznie” wystawić i zaksięgować otrzymaną ustrukturyzowaną fakturę
- inny ustrukturyzowany dokument
- przepisy przejściowe

Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019 r.
6. Kasy fiskalne on-line od 1 maja 2019 r. – zmiany obowiązujące
- definicja kasy on-line
- do kiedy można kupić i stosować stare kasy
- jakie branże muszą wymienić kasy na kasy on-line i do kiedy
- nowe zasady ulgi na zakup kasy
- nowe zasady wydania paragonu i obowiązek przeszkolenia pracowników
- terminy serwisowania kas i kary za brak przeglądu
- zasady zwolnień z kas fiskalnych

Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r.
7. JPK_FA(2) – nowe wersja tej struktury od 1 lipca 2019 r. ;
od 2 grudnia 2019 r. obowiązuję wersja JPK_FA(2) za okresy od listopada 2019 r.
8. Do 31 lipca 2019 r. należało zmienić oznaczenia literowe na kasie fiskalnej

Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r.
9. Centralny Rejestr Podatników VAT z archiwum i wykazem kont
10. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia
11. Zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego
12. zmiany w zakresie rejestracji VAT
13. Zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego
14. Zmiany w zakresie faktur VAT RR – dopuszczona forma elektroniczna

Zmiany od 1 listopada 2019 r.
15. Likwidacja obrotnego obciążenia w obrocie krajowym (przepisy przejściowe)
16. Przymusowa podzielona płatność na niektóre dostawy – obowiązki i sankcje
17. Nowa matryca stawek podatkowych (ma być stosowana od 1 kwietnia 2019 r.)
i wiążąca informacja stawkowa

Zmiany od 1 stycznia 2020 r.
18. Zapłata pow. 15 tys. zł kontrahentowi (podatnikowi VA czynnemu) na inne
konto nich ujęte w Centralny Rejestrze Podatników VAT może nie stanowić
KUP i grozić odpowiedzialnością za niezapłacony przez sprzedawcę VAT –
ważne Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 r.
19. Zapłata z pominięciem przymusowej podzielonej płatności wyklucza
wydatki z KUP
20. Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów dla podatników –
sankcje dla sprzedawcy i nabywcy
21. Nowe dokumenty potwierdzające prawo do stawki 0% dla WDT
22. Nowe zasady dla dostaw i nabyć do magazynu konsygnacyjnego (WDTWNT)
23. Zmiany w zakresie miejsca opodatkowania dostaw łańcuchowych

Zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
24. Nowa struktura JPK_VAT (dwa warianty: JPK-V7 i JPK-V7K)
25. rewolucja w prowadzeniu ewidencji podatnika VAT czynnego
26. Kara porządkowa 500 zł za błędy w ewidencji VAT podatnika czynnego
27. Nowy sposób ujmowania faktur do paragonów w JPK_VAT
28. Zacznie być stosowana nowa matryca stawek podatkowych
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne