Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Prawo Pracy i czas pracy

Termin:3-5 grudnia
Miejsce:Krynica Zdró
Hotel: Saol
Koszt: Koszt: 1890 PLN + 23% VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- całodzienny studyjny wyjazd do Pragi
- ew.indywidualne konsultacje
Program szkolenia:
I. Prawo pracy - zmiany w przepisach w 2018 roku.

1. Regulamin pracy i wynagradzania
2. Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy
3. Nowe terminy odwołania się od złożonego pracownikowi wypowiedzenia

II. Czas pracy

1. Normy i wymiar czasu pracy.
2. Systemy czasu pracy oraz dopuszczalne okresy rozliczeniowe.
3. Zasady prawidłowego rozliczania czasu pracy
4. Praca w godzinach nadliczbowych
5. Praca w nocy, niedziele i święta oraz jej rekompensata.
6. Czas pracy w podróży służbowej.
7. Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.

III. Umowy cywilnoprawne - minimalna stawka godzinowa

1. Zleceniobiorca i osoba świadcząca usługi oraz samozatrudnieni
- minimalna stawka godzinowa
- umowy wyłączone spod minimalnej stawki godzinowej
- wynagrodzenie ryczałtowe, prowizyjne, a stawka godzinowa
- umowy zawierane na okres dłuższy niż 1 miesiąc a obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

2. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

IV. Świadectwa pracy po zmianach w przepisach

V. Urlopy wypoczynkowe

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego
2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego
3. Urlop proporcjonalny

VI. Zawieranie umów o pracę na nowych zasadach

1. Umowa na okres próbny
2. Umowy na czas określony
3. Okresy wypowiedzeń
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne