Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Zmiany VAT w 2019 i 2020 roku.
Termin : 25 - 27 listopada 2019 r.
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel:Saol
Koszt: 1950 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacjeZmiany VAT 2019/2020 - program


Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zmian w podatku VAT, które są
i będą sukcesywnie wprowadzane do porządku prawnego w latach 2019/2020.
Przedstawione zostaną także ważne zmiany w orzecznictwie.

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
1.Ulga na złe długi – skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności
wierzytelności od 1 stycznia 2019 r.
2.Zmiany w zakresie zwrotu VAT
3.Zmiany zasad opodatkowania bonów towarów
- bony jednego przeznaczenia podlegają opodatkowaniu VAT
- bony różnego przeznaczenia nadal nie podlegają VAT

Zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2019 r.
4.Zmiany w zakresie rejestracji VAT

Zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2019 r.
5.Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych
- definicja ustrukturowanej faktury elektronicznej w zamówieniach publicznych
- kiedy zamawiający ma obowiązek przyjąć ustrukturyzowaną fakturę, a kiedy
ma prawo zastrzec, iż jej nie przyjmuje
- czy istnieje obowiązek jej wystawienia
- jak założyć konto na platformie elektronicznego fakturowania
- dane jakie musi zawierać ustrukturowana faktura
- jak „technicznie” wystawić i zaksięgować otrzymaną ustrukturyzowaną fakturę
- inny ustrukturyzowany dokument
- przepisy przejściowe

Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019 r.
6.Kasy fiskalne on-line od 1 maja 2019 r. – zmiany obowiązujące
- definicja kasy on-line
- do kiedy można kupić i stosować stare kasy
- jakie branże muszą wymienić kasy na kasy on-line i do kiedy
- nowe zasady ulgi na zakup kasy
- nowe zasady wydania paragonu i obowiązek przeszkolenia pracowników
- terminy serwisowania kas i kary za brak przeglądu
- zasady zwolnień z kas fiskalnych

Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r.
7.JPK_FA(2) – nowe wersja tej struktury od 1 lipca 2019 r.
8.Możliwość zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas rejestrujących

Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r.
9.Centralny Rejestr Podatników VAT z archiwum i wykazem kont
10.Nowa definicja pierwszego zasiedlenia
11.Zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego
12.Zmiany w zakresie rejestracji VAT
13.Zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego
14.Zmiany w zakresie faktur VAT RR – dopuszczona forma elektroniczna

Zmiany od 1 listopada 2019 r.
15.Likwidacja obrotnego obciążenia w obrocie krajowym (przepisy przejściowe)
16.Przymusowa podzielona płatność na niektóre dostawy – obowiązki i sankcje
17.Nowa matryca stawek podatkowych (ma być stosowana od 1 kwietnia 2019 r.)
i wiążąca informacja stawkowa
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne