Informacje ogólneProgram i zgłoszenie
Prawo Pracy i dokumentacja kadrowa
Termin : 26 - 28 sierpnia 2020 r.
Miejsce: Jelenia Góra
Hotel: Mercure lub Baron
Koszt: 2050 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje
Program:
I. Prawo pracy w 2020 roku.
1. Zagadnienia ogólne
2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
3. Nawiązanie stosunku pracy
4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
5. Zmiana warunków umowy o pracę
6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
7. Czas pracy
8. Obowiązki pracodawcy i pracownika
9. Odpowiedzialność materialna pracowników
10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
11. Rozwiązywanie stosunku pracy
12. Świadectwo pracy
II. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych w 2020 roku.
1. Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
2. Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
3. Zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
a/ Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
b/ Akta pracownicze po zmianach.
4. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
5. Zasady prowadzenia dokumentacji elektroniczniej
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne