Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Kompendium zmian w podatkach i środkach trwałych

Termin: 4 - 6 września
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel:
Saol
Koszt:1950 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje

I. Zmiany w CIT
1. Obowiązki informacyjne w CIT – ułatwienia
2. Wprowadzenie nowej, preferencyjnej stawki – 9%
3. Alternatywne spółki inwestycyjne

II. Zmiany w PIT
1. Uproszczenie obowiązków informacyjnych podmiotów opodatkowanych PDOF
2. Ułatwienie wspólnego rozliczenia małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
3. Liberalizacja opodatkowania sprzedaży prywatnych nieruchomości i praw majątkowych
4. Wprowadzenie ulgi termoizolacyjnej
5. Sporządzanie i składanie zeznań podatkowych oraz opłacania zaliczek PIT
6. Stypendia z programu ERASMUS+ - nowe zwolnienie
7. Przychody rolników a PIT – uproszczenia
8. Nowe normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
9. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
10. Zmieniony wniosek / informacja w zakresie karty podatkowej

III. Zmiany wspólne dla CIT i PIT
1. Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych
2. Odliczanie straty podatkowej na nowych zasadach
3. Wartość pracy własnej podatnika, wspólników spółki osobowej i członków ich rodzin
4. Certyfikaty rezydencji – ułatwienia
5. Podatek u źródła po zmianach w nawiązaniu do certyfikatu rezydencji
6. Odszkodowanie w środku trwałym a nowe zwolnienie z CIT/PIT
7. Danina solidarnościowa w PIT/CIT
8. Składki na rzecz organizacji pracodawców i przedsiębiorców
9. Ceny transferowe – nowe regulacje
- limity w PLN
- nowe obowiązki dokumentacyjne i zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
- zwolnienia z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej
10. Podatek od przychodów z budynków (nieruchomości komercyjnych) – istotne zmiany
11. Opodatkowanie obrotu walutą wirtualną
12. Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualną – warunki zastosowania 5%
stawki
13. EXIT TAX – opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków
14. Wydatki związane z wdrożeniem systemów informatycznych o zdarzenia medycznych –
warunki odliczenia od dochodu
15. Zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych
16. Pozostałe zmiany

IV. ZMIANY W VAT
1. Uproszczenia dla podatników
- likwidacja wniosków o zwrot VAT
- skrócony termin w ramach rozliczania ulgi na złe długi
2. Zmienione regulacji w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych
3. Wiążąca informacja stawkowa
4. Nowe zasady opodatkowania bonów na towary lub usługi
5. Nowe regulacje w zakresie wykreślania podatników z rejestru podatników VAT czynnych
6. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a VAT
7. Projektowane zmiany w VAT w 2019/2010

V. ISTOTNE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ
/nowe zagrożenia dla podatnika/
1. Zmodyfikowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz klauzula naruszenia
prawa w VAT
2. Dodatkowe zobowiązanie – domiar podatkowych
4. Indywidualne interpretacje podatkowego
5. Obowiązek raportowania schematów podatkowych
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne