Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: Zmiany w podatku VAT od stycznia do lipca 2020 roku.

Termin: 26 czerwca 2020 r.
Miejsce: online
Koszt: 349 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram:

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

- 6 godz. lekcyjnych szkolenia
- szkolenie w czasie rzeczywistym
- bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
- możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
- współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
- zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

- posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
- dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
- celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Program.

1. „Biała lista” od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz projektowane zmiany:
a) dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze,
b) kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
c) „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
d) biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,
e) zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu),
f) jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”,
g) cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT,
h) rachunki techniczne a biała lista podatników VAT,
i) zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT,
j) wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.

2. Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
a) obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
b) skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r. nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności,
c) solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.

3. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:
a) na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020 r.,
b) PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT,
c) wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki obniżone od 1 kwietnia 2020 r.),
d) skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług.

4. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
a) dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,
b) elementy decyzji WIS,
c) kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS,
d) postępowanie w sprawie wydania WIS,
e) zaskarżalność decyzji o WIS,
f) opłaty dotyczące WIS.

5. Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
a) zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT,
b) zakres informacji objętych rozszerzonym JPK_VAT,
c) zasady ustalania, którzy podatnicy mają obowiązek składać rozszerzony JPK_VAT począwszy od rozliczenia za kwiecień 2020 r., a którzy począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r.,
d) zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT oraz sposoby jej uniknięcia,
e) rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału).

6. Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0% od 1 stycznia 2020 r.:
a) rozszerzenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT,
b) obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe,
c) nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Radu UE (m.in. czy w 2020 r. zawsze muszę otrzymać oświadczenie odbiorcy do 10 następnego miesiąca, czy od 2020r. można zrezygnować z CMR),
d) zmiana zasad ustalania sposobu opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r. (m.in. kiedy przy transakcjach „łańcuchowych” stosować stawkę 0%, a kiedy stawkę krajową).

7. Zmiany w imporcie towarów od dnia 1 lipca 2020 r.
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne