Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: Zmiany w podatkach i środkach trwałych.

Termin: 29 - 30 czerwca 2020 r.
Miejsce: online
Koszt: 799 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)
- 12 godz. lekcyjnych szkolenia
- szkolenie w czasie rzeczywistym
- bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
- możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
- zadawanie pytań w czasie rzeczywistym
Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram ( każdy dzień ):

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Wymagania:

- posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
- dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
- celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji
Program.

I. VAT w 2020 roku.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r.
Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r.
Zmiany od 1 listopada 2019 r.
1.Likwidacja obrotnego obciążenia w obrocie krajowym (przepisy przejściowe)
2.Przymusowa podzielona płatność na niektóre dostawy – obowiązki i sankcje
3.Nowa matryca stawek podatkowych (ma być stosowana od 1 kwietnia 2019 r.)
i wiążąca informacja stawkowa
Zmiany od 1 stycznia 2020 r.
1.Zapłata pow. 15 tys. zł kontrahentowi (podatnikowi VA czynnemu) na inne
konto nich ujęte w Centralny Rejestrze Podatników VAT może nie stanowić
KUP i grozić odpowiedzialnością za niezapłacony przez sprzedawcę VAT –
ak uniknąć tych sankcji
2.Zapłata z pominięciem przymusowej podzielonej płatności wyklucza wydatki
z KUP
3.Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów dla podatników – sankcje dla
sprzedawcy i nabywcy
4.Nowe dokumenty potwierdzające prawo do stawki 0% dla WDT –
zmiana rozporządzenia wykonawczego UE
5.Nowe zasady dla dostaw i nabyć do magazynu konsygnacyjnego (WDTWNT)
6.Zmiany w zakresie miejsca opodatkowania dostaw łańcuchowych
7.przedłużony termin obowiązywania ograniczeń w odliczeniu VAT
od pojazdów samochodowych
Zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
1.Nowa struktura JPK_VDEK łącząca JPK_VAT i deklarację VAT-7
2.Kara porządkowa 500 zł za błędy w ewidencji VAT podatnika czynnego
3.Nowy sposób ujmowania faktur do paragonów w JPK_VAT
4.Zacznie być stosowana nowa matryca stawek podatkowych

II. CIT I PIT 2020 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
1. Zapłata za faktury na inny rachunek - Biała księga
2. Zapłata za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
3. Złe długi - zaliczanie do przychodów należnych wierzytelności
4. Zwiększanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności
5. Mały podatnik - limit kwotowy 2020
6. CIT - koszty uzyskania przychodu (kapitał zapasowy lub rezerwowy)
7. PIT - Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
8. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
9. PIT dla młodych
10. Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)
11. CIT - pobór podatku u źródła
12. Przegląd zmian podatkowych w zakresie CIT i PITIII. Środki trwałe w 2020 roku.

1.Wymagane unormowania do polityki w zakresie rachunkowości,

2.Elementy wpływające na ustalenie wartości początkowej,

3.Zasady naliczania amortyzacji w świetle ustawy o rachunkowości

oraz przepisów podatkowych oraz KSR nr 11,

4.Adaptacja, ulepszenie, rozbudowa i remont środków trwałych,

5.Odłączenie części składowej i peryferyjnej,

6.Zamiana środków trwałych,

7.Wniesienie aportem środków trwałych,

8.Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej

– wymagane procedury kontrolne oraz aspekt podatkowy,

9.Użytkowanie środków trwałych na podstawie umów najmu, darowizny i leasingu,

10.Środki trwałe użytkowane sezonowo,

11.Koszty zewnętrznego finansowania aktywów trwałych,

12.Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,

13.Ustalenie wartości użytkowej.

14.Obiekt inwentarzowy oraz obiekty zbiorcze.

15.Rozliczenia kosztów obsługi zobowiązania finansowego kilka obiektów.

16.Kompletność i zdatność do użytkowania ( wyposażenie w części).

17.Liniowe obiekty budowlane,

18.Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie środków trwałych – przykład opisu procesu kontroli.

19.Inwentaryzacja i metodologia jej przeprowadzenia i rozliczenia.
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne