Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: Środki trwałe w spółkach prawa handlowego i jednostkach budżetowych.

Termin: 9 czerwca
Miejsce: online
Koszt: 349 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram:

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

- 6 godz. lekcyjnych szkolenia
- szkolenie w czasie rzeczywistym
- bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
- możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
- współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
- zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

- posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
- dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
- celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Program.

1.Wymagane unormowania do polityki w zakresie rachunkowości,
2.Elementy wpływające na ustalenie wartości początkowej,
3.Zasady naliczania amortyzacji w świetle ustawy o rachunkowości
oraz przepisów podatkowych oraz KSR nr 11,
4.Adaptacja, ulepszenie, rozbudowa i remont środków trwałych,
5.Odłączenie części składowej i peryferyjnej,
6.Zamiana środków trwałych,
7.Wniesienie aportem środków trwałych,
8.Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej
– wymagane procedury kontrolne oraz aspekt podatkowy,
9.Użytkowanie środków trwałych na podstawie umów najmu, darowizny i leasingu,
10.Środki trwałe użytkowane sezonowo,
11.Koszty zewnętrznego finansowania aktywów trwałych,
12.Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
13.Ustalenie wartości użytkowej.
14.Obiekt inwentarzowy oraz obiekty zbiorcze.
15.Rozliczenia kosztów obsługi zobowiązania finansowego kilka obiektów.
16.Kompletność i zdatność do użytkowania ( wyposażenie w części).
17.Liniowe obiekty budowlane,
18.Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie środków trwałych – przykład opisu procesu kontroli.
19.Inwentaryzacja i metodologia jej przeprowadzenia i rozliczenia.
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne