Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: Analiza ekonomiczno - finansowa firmy.

Termin: 8 - 9 czerwca 2020 r.
Miejsce: online
Koszt: 799 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)
- 12 godz. lekcyjnych szkolenia
- szkolenie w czasie rzeczywistym
- bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
- możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
- zadawanie pytań w czasie rzeczywistym
Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram ( każdy dzień ):

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Wymagania:

- posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
- dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
- celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji


Program.

1. Sprawozdanie finansowe
1.1. Elementy sprawozdania finansowego
1.2. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
1.3. Metody stosowane w rachunkowości
1.4. Zasady stosowane w rachunkowości
1.5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:

2. Ogólna ocena sprawozdań finansowych
2.1. Ogólna analiza bilansu
2.2. Ogólna analiza rachunku zysków i strat
2.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)

3. Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia
3.1. Zasady interpretacji wskaźników
3.2. Źródła informacji gospodarczej umożliwiające tworzenie bazy danych do porównań wskaźników
3.3. Analiza struktury bilansu
3.4. Analiza rentowności
3.5. Analiza płynności
3.6. Analiza efektywności (obrotowości, sprawności)
3.7. Analiza poziomu zadłużenia

4. Dźwignia operacyjna i finansowa
4.1. Model progu rentowności jako ilustracja mechanizmu dźwigni operacyjnej
4.2. Dźwignia operacyjna jako narzędzie badania wpływu struktury kosztów na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
4.3. Dźwignia finansowa jako narzędzie badania wpływu zadłużenia na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
4.4. Dźwignia całkowita

5. Analiza metodą Du Ponta
5.1. Maksymalizacja wskaźnika ROE jako wyraz głównego celu działania przedsiębiorstwa
5.2. Czynniki wpływające na poziom wskaźnika ROE

6. Analiza wskaźników przepływów pieniężnych

7. Analiza wskaźników rynku kapitałowego
7.1. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej
7.2. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego

8. Inne metody oceny przedsiębiorstwa
8.1. Analiza dyskryminacyjna (modele jednowskaźnikowe)
8.2. Rating
8.3. Mapa ryzyka gospodarczego
8.4. Inne metody wykorzystywane do oceny przedsiębiorstwa

9. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne