Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: VAT w obrocie międzynarodowym w 2020 roku.

Termin: 26 czerwca 2020 r.
Miejsce: online
Koszt: 349 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram:

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

- 6 godz. lekcyjnych szkolenia
- szkolenie w czasie rzeczywistym
- bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
- możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
- współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
- zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

- posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
- dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
- celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Program.
1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa, nowe jednolite
dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020 r.
- Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
- Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą
- Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
- Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania
- Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
- Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.01.2020 r.
1.2. Eksport towarów:
- Eksport pośredni i bezpośredni - różnice
- Obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
- Warunki stosowania stawki VAT 0 %
- Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE
1.3. Transakcje łańcuchowe:
- definicja transakcji łańcuchowej
- jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
- ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)
- nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.01.2020 r.
- obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
- transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
- transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
- procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej
1.4. Dostawa z montażem:
- pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?
- wymagane dokumenty
- dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport - różnice w rozliczeniu
- moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem - wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
- opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych
- fakturowanie
1.5. Transgraniczne świadczenie usług:
- Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
- Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
- Ryzyko powstania stałego miejsca świadczenia usług (fixed establishment) w innym kraju, w przypadku prowadzenia sprzedaży zagranicznej
- Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
- Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
- Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
- Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
- Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
- Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami
- Refakturowanie usług międzynarodowych
- Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
- Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką - zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne