Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: Prawo pracy - stan epidemii u pracodawcy.

Termin: 15 czerwca 2020 r.
Miejsce: online
Koszt: 349 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram:

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

- 6 godz. lekcyjnych szkolenia
- szkolenie w czasie rzeczywistym
- bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
- możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
- współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
- zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

- posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
- dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
- celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Program.
1.Stan epidemii i jego skutki prawne
– Konieczność ograniczenia działalności według przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych
– Organizowanie pracy zgodnie z ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2.Ograniczenia związane z epidemią
– Zawieszenie badań okresowych i jego skutki
– Ograniczenia w działalności – zakazy funkcjonowania
– Czasowe zawieszenie obowiązywania przepisów prawa pracy – zasady zawierania porozumień
– Zmiany w zakresie czasu pracy – zmniejszenie okresów odpoczynku, wprowadzenie elastycznego systemu czasu pracy
– Maksymalny okres obowiązywania zmian w przepisach prawa pracy w czasie epidemii
3.Zatrudnianie w okresie epidemii
- Wykonywanie w sposób zdalny czynności z zakresu prawa pracy
- Formy czynności – elektroniczna i dokumentowa, czym się różnią, kiedy można stosować
- Zawieranie i wypowiadanie umów o pracę w czasie epidemii
4.Organizacja pracy zdalnej
- Praca zdalna – kto ją wykonuje
- Polecenie pracy zdalnej
- Okres wykonywania pracy
- Czas pracy – zachowanie dotychczasowych systemów czasu pracy
- Potwierdzanie obecności
- Ewidencjonowanie godzin pracy zdalnej
- Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
- Praca zdalna a przestój
- Praca zdalna a zwolnienie lekarskie i kwarantanna
- Praca zdalna a urlopy i zwolnienia od pracy
- Tzw. praca rotacyjna – czy jest dozwolona i w jakich warunkach
- Wynagrodzenie przy pracy zdalnej
- Powierzenie innego rodzaju pracy
5.Praca zdalna przy umowach cywilnoprawnych
- Podejmowanie czynności związanej z umową cywilnoprawnych – warunki zmian
- Uzgodnienie pracy zdalnej
- Ewidencjonowanie godzin wykonywania usług zdalnych
- Umowa o dzieło a praca zdalna
- Wynagradzanie i rozliczanie
6.Zamknięcie zakładu pracy i skutki dla pracowników oraz innych zatrudnionych
- Przestój – czym jest i co powoduje?
- Niedopuszczenie do pracy
- Wynagrodzenie przestojowe – jak ustalać
- Powierzenie innej pracy i wynagradzanie
7.Przestój ekonomiczny i obniżenie etatów
- Przestój ekonomiczny – warunki wprowadzenia
- Obniżenie etatów – wprowadzenie, brak wypowiedzeń
- Porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego i obniżenia etatów
- Uprawnienia pracowników – wynagradzanie
- Wsparcie dla pracodawców: dopłaty do wynagrodzeń, sposoby uzyskania
8.Wsparcie dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w razie przestoju zakładu pracy
- Sytuacja osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnionych w przypadku niewykonywania umów
- Świadczenie postojowe – warunki uzyskania, podmiot wypłacający
- Składanie wniosków
- Wysokość świadczenia i okres przyznawania
9.Urlopy i zwolnienia od pracy a stan epidemii
- Udzielanie urlopów – plany urlopowe, porozumienia, zmiany planów
- Możliwości wysyłania pracowników na „przymusowe” urlopy
- Udzielanie zwolnień opiekuńczych z powodu epidemii oraz zasiłki opiekuńcze – komu przysługują
- Osoby przebywające na kwarantannie – sytuacja zatrudnionych, uprawnienia do zasiłków, zakaz wykonywania pracy zdalnej
10.Odpowiedzi na pytania uczestników
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne