Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: Kompendium zmian w Prawie Pracy i czasie pracy.

Termin: 18 czerwca 2020 r.
Miejsce: online
Koszt: 349 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram:

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

- 6 godz. lekcyjnych szkolenia
- szkolenie w czasie rzeczywistym
- bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
- możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
- współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
- zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

- posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
- dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
- celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Program.

I. Prawo pracy w 2020 roku.
1. Zagadnienia ogólne
2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
3. Nawiązanie stosunku pracy
4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
5. Zmiana warunków umowy o pracę
6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
7. Obowiązki pracodawcy i pracownika
8. Odpowiedzialność materialna pracowników
9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
10. Rozwiązywanie stosunku pracy
11. Świadectwo pracy

II. Powszechny czas pracy
1. Zagadnienia podstawowe
- pojęcie czasu pracy
- definicje doby i tygodnia pracowniczego
- obliczanie wymiaru czasu pracy
2. Okresy odpoczynku
- ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego,
- skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego i tygodniowego,
3. Systemy i rozkłady czasu pracy
4. Ruchomy czas pracy
5. Ewidencja czasu pracy
5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
6. Praca w niedzielę i święta

III. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
w 2020 roku.
1. Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
2. Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
3. Zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
a/ Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
b/ Akta pracownicze po zmianach.
4. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
5. Zasady prowadzenia dokumentacji elektroniczniej
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne